Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Wednesday, June 4, 2014

SUPORTA SA MGA KILOS PROTESTA


SUPORTA SA MGA KILOS PROTESTA 
LABAN SA KORAPSYON AT MGA PANGAABUSO
AT OPRESYON NG GOBYERNO
AT KAHIRAPAN

10 BILLION PDAF SCAMS
CORRUPTIONS OF GOVERNMENT OFFICIALS
POLITICIANS AND DUMMY CIVILIANS PERSON
MY FULL SUPPORT AND MY HUMAN RIGHTS AND BIBLE PROMOTIONS FULL SUPPORT FOR THE DEMOCRATIC RIGHTS OF THE PEOPLE AGAINST CORRUPTIONS PARTICULARLY PDAF AND ALL ABUSES IN THE GOVERNMENT AND OPPRESSIONS AND POVERTY….. 

IPAGPATULOY ANG PAGKAKAISA PARA SA PAGBABAGO AT TUNAY NA GOOD GOVERNANCE MULA SATING DEMOCRATIKONG KARAPATAN AT PAGKAKAISA.  PAIGTINGIN AT PALALASIN ANG DEMOKRATIKONG PAGKAKAISA UPANG PATULOY NA MAISA-BOSES AND MGA PATULOY NA PAGABABAGO NG ATING SISTEMA TUNGO SA MABUTING PAMUMUHAY AT PAGSASAPRAKTIKA NG ATING KARAPATANG PANTAO PARA SA PANTAY NA PULITIKA, EKONOMIYA, SIBIL AT HUSTISYA, AT KULTURA….

SA MGA NAKILAHOK PARA SA PAGBABAGO AT PAGSUPIL NG KATIWALIAN SA GOBYERNO, SA  MGA AKTIBISTA AT MGA MAMAYAN MABUHAY PO KAYO AT KAMI’Y NAKIKISA SA INYONG DEMOKRATIKO AT MABUTING  LAYUNIN UPANG SUPILIN ANG KATIWALIAN AT KAABUSADUHAN AT KORAPSIYON PARA SA MABUTING GOBYERNO AT PAMUMUHAY MULA SA ATING DEMOKRATIKONG KARAPATAN.  IPAGPATULOY NINYO ANG PAGKAKAISA SA DEMOKRASYANG ITO UPANG SA PATULOY NA PAGINOG NG BUHAY AY PATULOY NATING MABANTAYAN ANG MABUTING PAGGOGOBYERNO AT MAISABOSES NATIN ANG TUNAY NA PAMAMALAKAD O PATULOY NA PAGBABAGO AT MABUTE PARA SA KAPAKINABANGAN NG LAHAT PARA SA MAGANDANG PAMUMUHAY NATING MGA PILIPINO AT BUONG MUNDO……

SA MGA NAGKILOS PROTESTA AT MGA PRAYER RALLY O PAGTITIPON NG MAPAYAPA SA PAMAMAGITAN NG MGA SAMA SAMANG PANANALANGIN MULA SA PANIG NG SIMBAHAN O PANGUNGUNA NG SIMBAHAN AT MGA RELIGIOUS ORGANIZATION SA ARAW NA ITO SEPTEMBER 11, 2013 AT MGA DARATING PANG ISASAGAWANG PAGTITIPON O KILOS PROTESTA AKOY NAKIKIISA SA INYO AT ANG AKING PANALANGIN SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT TULONG NI BANAL NA SANTA MARIA NAWAY ANG KAPAYAPAAN AT BIYAYA NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AY SUMAINYO SAMPU NG LAHAT NG NAKIISA SA INYO AT MATAGUMPAY NAWA NINYONG MAKAMIT ANG MAKA-DIYOS AT MABUTING HANGARIN……. 

ANG LIWANAG NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT PAGSUGO SA MILAGRO AT LIWANAG
NG BANAL NA SANTA MARIA AY MAKIISA SA ATIN SA MAPAYAPANG PAGSUPIL NG KASAMAAN, O PAGSUPIL NG MGA SARI SARING KAABUSADUHAN SA GOBYERNO, OPRESYON AT LAGANAP NA KAHIRAPAN  AT PAGSUPIL NG KORAPSYON PARTIKULAR ANG PDAF SCAM. NAWAY MALIWANAGAN ANG GOBYERNO SA ARAL AT MILAGRO NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA PAMAMAGITAN NG PAGSUGO SA MAHAL NA INA O SANTA MARIA AT AKAYIN SILA SA MABUTING PANGGOGOBYERNO…  ANG NAGKAKAISANG MABUTE MULA SA PANGRELIHIYON O NANANAMPALATAYA O SUPORTANG PANRELIHIYON AY MAKAPAGMULAT SA ATING GOBYERNO SA MABUTE…     
MULI PARA SA MABUTING GOBYERNO AT ATING KARAPATANG PANTAO MAGKAISA SA DEMOKRATIKONG KARAPATAN PARA SA PATULOY NA PAGBABANTAY NG PAMAMALAKAD NG GOBYERNO AT SAMA SAMANG PAGSUPIL SA KAABUSADUHAN AT OPRESYON AT KORAPSIYON NITO AT DI PANTAY NA PAMAMALAKAD SA PULITIKA AT EKONOMIYA AT HUSTISYA AT SIBIL AT SOSYAL NA KARAPATAN AT KULTURA PARA SA PAGBABAGO…… 

NAWAY ANG LIWANAG NG DIYOS MULA KAY HESUS KRISTO AT PAGSUGO KAY SANTA MARIA UPANG GABAYAN TAYO NG LIWANAG AT MILAGRO AY BIGYAN TAYO NG LIWANAG AT LAKAS NG LOOB AT PROTEKSYON UPANG GAWIN ANG MABUTE LABAN SA KASAMAAN.

IPAGLABAN ANG ATING KARAPATANG PANTAO AT SULONG ANG PAGIIMPLEMENTA NITO NG LUBOS PARA SATING MABUTING BUHAY AT ISULONG ANG PATULOY NA MABUTING GOBYERNO.  

ISULONG ANG RIGHT TO STANDARDIZATION OF LIVING UPANG MAMUHAY NG MAAYOS ANG PILIPINO… 

PEACEFUL MOBILIZATIONS BE WITH YOU AGAINST PDAF AND FOR GOOD GOVERNANCE…..

PROTECT AND PROMOTE HUMAN RIGHTS

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE, LIGHTS AND BLESS US ALL….No comments:

Post a Comment

 

HUMAN RIGHTS

LABOR DAY RALLY

SOCIAL JUSTICE

SOCIAL JUSTICE

WEF PROTEST

Bayanihan

Bayanihan

Equal Justice

Equal Justice

DEMOKRASYANG BOSES

DEMOKRASYANG BOSES

STOP ABUSES IN PHIL'S

STOP ABUSES IN PHIL'S